Tribunalul Maramures

Judecătoria Târgu Lăpuș

Scurtă prezentare

Înființare

Înfiinţarea Judecătoriei Tg.Lăpuş a fost prevăzută în Legea de organizare judecătorească nr. 92/1992, iar activitatea efectivă a început la data de 16.03.1998 cu 3 judecători stagiari, un judecător cu atribuţii de preşedinte şi un nr. de 12 angajaţi ca personal auxiliar.

Clădirea

Sediul instanţei este situat în localitatea Tg.Lăpuş str. L. Rebreanu nr. 77, Judeţul Maramureş, într-o clădire compusă din parter şi etaj, care iniţial a fost sediul fostei Intreprinderi de Prospecţiuni şi Exploatări Geologice. Odată cu schimbarea destinaţiei, a fost construită alături singura sală de judecată a instanţei, două căi de acces destinate pentru justiţiabili şi personal care leagă sala de corpul principal al clădirii.

Planul

De asemenea s-au construit birouri necesare inculpaţilor aflaţi în stare de deţinere şi personalului însoţitor cu cale de acces distinctă atât din exterior cât şi în interiorul sălii de judecată.

În corpul principal al clădirii se află birourile judecătorilor şi personalului auxiliar la etaj, iar la parter compartimentele registratură, arhivă, birou pentru avocaţi, birou pentru încasări taxe de timbru şi timbru judiciar.

Istoric

Până în anul 1968 în Tg.Lăpuş a funcţionat fostul Tribunal Raional, localitatea neavând instanţă proprie în perioada 1968 -1998, justiţiabilii beneficiind de serviciile Judecătoriei Baia Mare.
Activitatea de judecată se desfăşoară în trei şedinţe săptămânal, două pentru cauze civile şi una pentru cauze penale, de către 2 judecători (din care unul cu atribuţii de preşedinte ) al instanţei şi 12 angajaţi ca personal auxiliar de specialitate.

2021

0

Dosare soluționate

0

Dosare nou intrate

0

Dosare pe judecător

0

Volum activitate efectiv

Arhivă și Registratură

Biroului de relaţii şi informaţii publice

Sari la conținut